ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργατικό Σεμινάριο

 Θεματολογία

 1. Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
 2. Νέο εργασιακό Νομοσχέδιο βάσει του 5053/2023 ΦΕΚ. Α 158/26.09.2023
 3. Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Επισιτιστικών Καταστημάτων βάσει της ΠΚ11/13-06-2023
 4. Οδηγίες εφαρμογής άρθρων Ν.4808/2021
 5. Ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας σε ετήσια βάση
 6. Πρόσθετη εργασία εντός εβδομαδιαίας απασχόλησης, μερικής εργασίας, νυχτερινή εργασία και υπερεργασία
 7. Χρονικά όρια  εργασίας     και     διαμόρφωση  προγράμματος  απασχόλησης  εμπορικών καταστημάτων
 8. Χρονικά όρια εξαντλήσεως άδειας αναψυχής
 9. Υποβολή αδειών βάσει του νέου Συστήματος Εργάνη ΙΙ
 10. Νέος κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου
 11. Υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας
 12. Προσαυξήσεις μισθών και ημερομισθίων λόγω προϋπηρεσίας