Δελτίο Τύπου «Δημοσίευση ΦΕΚ για τις αποζημιώσεις πληγέντων από τις πυρκαγιές».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι με αριθμό 12456/3.08.2023 (ΦΕΚ4899), 12457/3.08.2023 (ΦΕΚ4900), Δ.15/Δ’/71184/4.08.2023 (ΦΕΚ4933),  Α.1116/9.08/2023 (ΦΕΚ4982) & 14460/16.08.2023 (ΦΕΚ5097) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για τις αποζημιώσεις όλων όσων υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, στο χρονικό διάστημα 17 έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Οι αποφάσεις αφορούν:

  • Τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα.
  • Τη χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές της 18ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  • Τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα.
  • Τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα.
  • Τη αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές.

 Ρόδος 31 Αυγούστου 2023

 Εκ του Εμπορικού Συλλόγου