ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων

την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024»

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος  Ρόδου σας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Νόμο 5039/3.04.2023 (ΦΕΚ 83 τεύχος Α’) άρθρο 137, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024.

Ο Νόμος 5019/14.02.2023 (ΦΕΚ 27 τεύχος Α’) άρθρο 19, ορίζει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, από τις 11:00 έως τις 20:00.