ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας 120 εργαζόμενων, εποχικά εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, σε θέματα καινοτομίας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών και εξωστρέφειας κλπ. μέσω υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας, θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες για σύνολο 120 ωφελουμένων, που διαβιούν στον Νομό Δωδεκανήσου:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων (5 ατομικές συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών έκαστη) και εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου καινοτομίας ή/και εξωστρέφειας.
  • Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων των ωφελουμένων, 150 ωρών (εξ αποστάσεως θεωρητική κατάρτιση μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης) στα ακόλουθα αντικείμενα:

1) Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων: Ειδικός Social Media Marketing

2) Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός & Πολιτιστικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)

3) Εξωτερικός Πωλητής Γεωργικών Ειδών

4) Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων

5) Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων

6) Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ

7) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

8) Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

9) Τεχνικές Πωλήσεων.

  • Πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων.

Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 5,00€ /ώρα παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων). Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα βρουν  την  αίτηση συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  και περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://katartisi.omeedo.gr/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε  στην κα Αναστασία Αζωίδου, στο τηλέφωνο 2310 403-371.