Δελτίο Τύπου

«Δημοσίευση ΦΕΚ για χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και Επέκταση πλαφόν 3% στις αυξήσεις επαγγελματικών μισθώσεων για το έτος 2024».

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, σας ενημερώνει ότι:

  • Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμό 44545/27-12-2023 (ΦΕΚ 7394 τεύχος Β) η Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,  για χορήγηση με τη μορφή ενίσχυσης  όλων όσων υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, στο χρονικό διάστημα 17 έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Η απόφαση αφορά:

Την παροχή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 18ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της νήσου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/ Α325/17.08.2023 (Β’ 5142) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 8 και 22 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

  • Επέκταση πλαφόν 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών μισθώσεων για το έτος 2024.

Μετά από τις συστηματικές προσπάθειες της ΕΣΕΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, περιλήφθηκε τελικά στο άρθρο 57 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215Α΄) η επέκταση του πλαφόν 3%, κατ’ ανώτατο όριο, στις αυξήσεις των ενοικίων επαγγελματικής στέγης και για το έτος 2024.

Κατά τον τρόπο αυτό, αφαιρείται και στο νέο έτος ένα σημαντικό βάρος από τις πλάτες της μικρομεσαίας επιχείρησης και παράλληλα υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα, το οποίο εγγυημένα θα βοηθήσει τις εμπορικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές τους ανάγκες και να παραμείνουν ζωντανές στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας.