ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου,  απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τους: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών  κ. Κωστή Χατζηδάκη και την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου:

 

Ρόδος, 9 Ιανουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ.2675

 

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟ   ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Κωστή Χατζηδάκη

2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

κα. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

 

Κοινοποίηση προς:

  • Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Ιωάννη Παππά

  • Βουλευτές Δωδεκανήσου
  • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου

& Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

 

Θέμα: Αίτημα 6μηνης παράτασης πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών  υποχρεώσεων των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πυρκαγιές.

 Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με τις αποφάσεις: με αριθμό Α.1115/28.07.2023 (ΦΕΚ 4779 τεύχος Β’), με αριθμό Δ.15/Δ’/71184/4.08.2023 (ΦΕΚ 4933 τεύχος Β’) και με αριθμό Δ.15/Δ’/75452/30.08.2023 (ΦΕΚ 5269 τεύχος Β’), ορθώς δόθηκαν παρατάσεις καταβολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών έως και το τέλος Ιανουαρίου 2024, στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023.

Δυστυχώς όμως, οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτές είναι εποχιακές και η λήξη της παράτασης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους, τις βρίσκει σε μία περίοδο όπου ούτε αντικείμενο εργασιών έχουν, ούτε τζίρο.

Γι’ αυτό ζητούμε την επέκταση της παράτασης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως τις 31 Ιουλίου 2024 (δηλαδή επιπλέον 6 μήνες) έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να βρίσκονται εν πλήρη λειτουργία εξυπηρετώντας στο ακέραιο τις βεβαιωμένες οφειλές τους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ              

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου