ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΕΜΑΙΛ & SMS

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έξαρση αποστολής κακόβουλων mail ή sms, είτε από την ΑΑΔΕ για δήθεν επιστροφή φόρου, είτε από διάφορα Τραπεζικά Ιδρύματα ότι δήθεν «έχει παρατηρηθεί ύποπτη δραστηριότητα» στον λογαριασμό ή την κάρτα του αποδέκτη ή ότι «έχει κλειδωθεί ή απενεργοποιηθεί» ο λογαριασμός ή η κάρτα του.

Τίποτε από αυτά δεν είναι αληθή, καθώς πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω παραποίησης εικόνας και στοιχείων και χρειάζεται προσοχή και επαγρύπνηση.

Εάν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα:

  1. ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδεσμο (link).
  2. ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του μηνύματος.
  3. Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.
  4. Τα Τραπεζικά Ιδρύματα και οι δημόσιες υπηρεσίες δε ζητούν ποτέ εισαγωγή κωδικών μέσω email ή sms.

Επίσης χαρακτηριστικό της απόπειρας εξαπάτησης είναι η παραλλαγή των μηνυμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανή λάθη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω email, ενώ το μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από κρατική υπηρεσία ή Τράπεζα (π.χ. από @aade.gr,  @gov.gr, @nbg.gr), ενώ ο πραγματικός αποστολέας είναι άγνωστη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συνιστούμε να είστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί και να ελέγχετε διεξοδικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή sms που τυχόν λάβετε στο μέλλον.