2ο «Future of Retail», από την ΕΣΕΕ

Future of Retail 2022: Το λιανικό εμπόριο με ορίζοντα το 2040

Το Future of Retail 2022 λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή όπου οι αλλαγές στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να είναι καταιγιστικές. Η πανδημία του Covid-19 και o περιορισμός στις μετακινήσεις επιτάχυναν τον ήδη διαφαινόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, επιφέροντας τεκτονικές αλλαγές στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ενδεικτικά, και μόνο για την Ελλάδα, αναφέρεται πως το 2020 ο κύκλος εργασιών των εγχώριων επιχειρήσεων λιανικής υποχώρησε σε ετήσια βάση κατά 8,0%, καταγράφοντας απώλειες ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Βέβαια, η πανδημία επιτάχυνε τις μέγα-τάσεις (mega-trends), οι οποίες επωάζονταν για καιρό στη μήτρα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Στην Ελλάδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο μεγεθύνθηκε σημαντικά (αύξηση περίπου 25%, στον ΔΚΕ, το 2020), ενώ η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την πανδημία, αναδεικνύει, με ρητό τρόπο, τη σημασία της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμα και στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Ορθά υποστηρίζεται, επομένως, ότι το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός δίδυμου μετασχηματισμού: ψηφιακού και πράσινου. Ο μεν ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος είναι περισσότερο ορατός πλέον, περιλαμβάνει την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι ο αυτοματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων κ.ά. Ο δε πράσινος μετασχηματισμός αναφέρεται στα διάφορα πεδία της αλυσίδας αξίας, από την ενεργειακή αναβάθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων έως μια γενικότερη οικολογική στροφή των καταναλωτών, η οποία επηρεάζει τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση προϊόντων. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν καταλυτικά το πεδίο της εργασίας, υπαγορεύοντας νέες στρατηγικές σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στις εμπορικές επιχειρήσεις (επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, καθώς και εμφάνιση νέων  επαγγελμάτων ).

Πρόκειται για μετασχηματισμούς που καταγράφονται σε έναν κλάδο, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα του ελληνικού οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού, συμμετέχοντας ενεργά και ποικιλοτρόπως σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με τη συμμετοχή του εμπορίου να ξεπερνά το 12%, κατά την τελευταία τριετία (2017-2019), στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της ελληνικής οικονομίας,  ο κλάδος του λιανικού εμπορίου κατατάσσεται 1ος, μεταξύ όλων των επιμέρους κλάδων, στο σύνολο των απασχολουμένων στην ελληνική οικονομία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλότητες των μετασχηματισμών, τις οποίες υφίσταται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, το συνέδριο Future of Retail 2022 επιχειρεί, εν μέσω της διττής κρίσης (πανδημικής και ενεργειακής), να χαρτογραφήσει και να οριοθετήσει το νέο περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, σκιαγραφώντας την ανάγκη της σύνδεσης των ερευνητικών ιδρυμάτων και των εμπορικών επιχειρήσεων, και αναδεικνύοντας, παράλληλα, την αναγκαιότητα του ευρύτερου μετασχηματισμού των εμπορικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Future of Retail 2022 είναι να μετατραπεί σε ένα ανοικτό forum, εντός του οποίου θα αποκωδικοποιηθούν και θα νοηματοδοτηθούν οι ευρύτερες εξελίξεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.